Panklare voorbeelden voor de procesmanager

Het modellenboek inspireert procesmanagers bij het vormgeven van zowel processen als procesmanagement. De auteurs, allen verbonden aan BPMConsult, kozen modellen vanuit verschillende vakgebieden. Zo benaderen ze Business Process Management (BPM) vanuit een tiental invalshoeken, waaronder spelersmanagement, interfacemanagement, klantinteractiemanagement, timemanagement en procesbesturingsmanagement.
Vervolgens komen per invalshoek veelgebruikte formats en toepassingen aan bod: van de value stream map, TVB-matrix en informatieflowchart tot de INK-KPI-afleidingsmatrix, het PI-dashboard en de structuurpiramide. Elk model wordt in een vaste structuur behandeld: doel, beschrijving, basisvorm, synoniemen, conventies/symbolen, techniek, programmatuur en literatuurverwijzingen.

Het Procesmanagement Modellenboek behandelt daarnaast veelgebruikte conceptuele procesmanagementmodellen: het INK/EFQM-model, horizontaal organiseren, de Deming-cyclus, ISO 9001, de business balanced scorecard en SqEME-procesmanagement. Alle formats zijn overzichtelijk geïllustreerd aan de hand van een doorlopende case rond een projectmatig werkend (fictief) bouwbedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en onderhoud van kantoorpanden.
Als bonus is een aantal modellen opgenomen die de auteurs zelf hebben ontwikkeld voor hun eigen klanten. Deze modellen zijn toegesneden op specifieke situaties bij klanten.

Het Procesmanagement Modellenboek

Panklare voorbeelden voor de procesmanager

Renco Bakker, Willem Spronk,
Rienke Labeur, Johnny van de Vliert,
Jan-Joost Kroon

Uitgeverij Kluwer
1ste druk ISBN 9789013096019
144 pagina's € 38,50